Russian (CIS)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Інформація для акціонерів ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"

Статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства

Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них

Положення про кожну філію та кожне представництво товариства

Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства

Протоколи загальних зборів акціонерів

Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства

Річна фінансова звітність

Квартально фiнансова звiтнiсть

Документи звітності, що подаються відповідним державним органам

Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства

Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу або класу належних їм акцій

Особлива інформація про товариство згідно з вимогами законодавства

Повідомлення про проведення загальних зборів товариства

 

Статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства

 • Статут підприємства від 11 січня 2016 р. Переглянути...
 • Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Переглянути...

Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них

Положення про кожну філію та кожне представництво товариства

 

Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства

 • У ПАТ «АМК» не приймались принципи (кодекс) корпоративного управлiння.

Протоколи загальних зборів акціонерів

Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства

 

Річна фінансова звітність

Квартальна фiнансова звiтнiсть

Документи звітності, що подаються відповідним державним органам

 

Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства

Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу або класу належних їм акцій

 • ПАТ «АМК» не має афілійованих осіб.

Особлива інформація про товариство згідно з вимогами законодавства

 • Повідомлення про зміну в складі посадових осіб ПАТ «АМК» за 8 квітня 2011 р. Переглянути...
 • Повідомлення про зміну в складі посадових осіб  ПАТ АМК за 30 квітня 2011 р. Переглянути...
 • Повідомлення про зміну в складі посадових осіб  ПАТ АМК за 23 квітня 2015 р. Переглянути...
 • Повідомлення про зміну в складі посадових осіб ПАТ АМК за 11 вересеня 2015 р. Переглянути...
 • Відомості про факт делістингу. Переглянути...

Повідомлення про проведення загальних зборів товариства

 • Повідомлення про збори акціонерів 15 лютого 2012 р. Переглянути...
 • Повідомлення про збори акціонерів 17 квітня 2012 р. Переглянути...
 • Повідомлення про збори акціонерів 26 квітня 2013 р. Переглянути...
 • Повідомлення про збори акціонерів 31 січня 2014 р. Переглянути...
 • Повідомлення про збори акціонерів 26 квітня 2014 р. Переглянути...
 • Повідомлення про збори акціонерів 23 квітня 2015 р. Переглянути...
 • Повідомлення про збори акціонерів 11 січня 2016 р. Переглянути...
 • Повідомлення про проведення зборів акціонерів 25 квітня 2016 р Проекти рішень. Переглянути...
 • Збори акціонерів ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" не відбулися у зв'язку з відсутністю кворуму. Переглянути...

Copyright © 2010-2016 ПАО «АМК»